Securitas avyttrar Scand Park

den 19 maj 1999

Scand Park, som årligen omsätter cirka 50 MSEK har 57 anställda och är verksamt inom parkeringsservice samt inkassoverksamhet i Sverige. Avyttringen är ett led i Securitas fortsatta fokusering på kärnverksamheten och kommer inte att påverka Securitas resultat under 1999.

Tillgängliga dokument