Securitas avyttrar verksamhet inom Bakgrundskontroll i USA

den 2 juli 2001

Som ett led i den pågående omstruktureringen och fokuseringen på kärnverksamheten i den amerikanska verksamheten har Securitas genom Pinkerton´s Inc träffat avtal med ChoicePoint Inc (NYSE:CPS) i USA om försäljning av verksamheten inom Bakgrundskontroll. Denna verksamhet ingick i affärsområdet Consulting and Investigations inom divisionen Security Services USA och är specialiserad på bakgrunds- och säkerhetskontroller i samband med anställningar.

Affären förutsätter konkurrensmyndigheternas godkännande och förväntas ej nämnvärt påverka Securitas koncernens försäljning och resultat.

Tillgängliga dokument