Securitas bolagsstämma - förtydligande av gårdagens pressmeddelande

den 16 april 1999

Då ett av styrelseledamöternas namn föll bort i gårdagens pressmeddelande, önskar Securitas göra ett förtydligande vad avser den vid gårdagens bolagsstämma valda styrelsen. Följande personer omvaldes till styrelsen vid Securitas bolagsstämma den 15 april 1999:

Thomas Berglund, Gustaf Douglas, Philippe Foriel-Destezet, Anders Frick, Wilhelm Heilmann, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna samt Melker Schörling.

Vidare skedde nyval av Denis R. Brown, koncernchef i Pinkerton samt av Carl Douglas, styrelsesuppleant sedan 1992.

Tillgängliga dokument