Securitas emitterar 5-årigt obligationslån

den 29 februari 2012

Securitas AB har emitterat ett 5-årigt obligationslån på 350 MEUR i Eurobondmarknaden.

Kupongräntan sattes till 2,75 %. Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter. Arrangörsbanker var Citigroup, ING och SEB.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2012 kl. 11.00.

Tillgängliga dokument