Securitas emitterar 7,25-årigt obligationslån

den 22 november 2013

Securitas AB har emitterat ett 7,25-årigt obligationslån på 350 MEUR i Eurobondmarknaden.

Kupongräntan sattes till 2,625 % och förfallodag är den 22 februari 2021 . Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter.  Ledande arrangörsbanker var BNP Paribas, Nordea, Royal Bank of Scotland and Unicredit.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com
Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, mobil 076 116 74 43 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2013 kl. 14.00.

Tillgängliga dokument