Securitas expanderar i Serbien

den 29 september 2011

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Sistem FTO i Serbien. Enterprise value uppskattas till 60 MSEK (654 MRSD).

Sistem FTO har årlig försäljning på cirka 126 MSEK (1.380 MRSD) och cirka 3.200 medarbetare. Företaget är huvudsakligen verksamt inom bevakning och larmövervakning.

Med detta förvärv blir Securitas marknadsledare inom säkerhet i Serbien och även den största arbetsgivaren i säkerhetsbranschen i Serbien med cirka 6.500 medarbetare.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 29 september 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com (http://www.securitas.com/)

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Tillgängliga dokument