Securitas förvärvar Lincoln Security i USA

den 1 april 2004

Securitas har förvärvat Lincoln Security i Kalifornien med 2 900 medarbetare och en årlig försäljning på 27 MUSD (229 MSEK) för 2002. Bolaget erbjuder bevakningstjänster i Kalifornien, Nevada och Oregon.

Förvärvet stärker Securitas position i regionen södra Kalifornien och ger tillgång till nya marknadssegment.

Förvärvspriset är 13,7 MUSD (116 MSEK). Förvärvet skapar en goodwill uppgående till 13,7 MUSD (116 MSEK) som kommer att skrivas av under en tioårsperiod. Förvärvet konsolideras i Securitaskoncernen från den 1 april 2003 och kommer att ha en positiv påverkan på koncernens resultat 2003.

Tillgängliga dokument