Securitas förvärvar Sonasa Madeira S.A.i Portugal

den 15 november 1999

Securitas har idag, med effekt från 1 december 1999, förvärvat det portugisiska bolaget Sonasa Madeira S.A.

Sonasa Madeira S.A. bedriver verksamhet på Madeira och Azorerna. Bolaget har idag cirka 500 anställda och en årlig försäljning på 59 MSEK där bevakning står för huvuddelen.

Köpeskillingen uppgår till 25 MSEK och förvärvet förväntas bidra positivt till resultat före skatt från och med år 2000.

Efter förvärvet uppgår Securitas försäljning i Portugal till cirka 970 MSEK på årsbasis.

Tillgängliga dokument