Securitas förvärvar Vision Security and Investigations Inc. i Kanada

den 1 februari 2002

Det överenskomna förvärvspriset är 34 MSEK (MCAD 5) och förvärvet ger upphov till en goodwill på 34 MSEK (MCAD 5) som skrivs av över 10 år. Förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens resultat före skatt under år 2002.

Securitas kommer att ha en årlig försäljning på 1063 MSEK (157 MCAD) och 7500 anställda i Kanada.

Tillgängliga dokument