Securitas förvärvar det belgiska säkerhetsföretaget Cobelguard

den 5 augusti 2011

Securitas har tecknat avtal om att förvärva det belgiska säkerhetsföretaget Cobelguard. Enterprise value uppskattas till 347 MSEK (39 MEUR).

Cobelguard har årlig försäljning på cirka 535 MSEK (60 MEUR) och cirka 1.600 medarbetare. Företaget är främst verksamt inom bevakning i Belgien, och har också verksamhet i Luxemburg.

Securitas är en av de ledande aktörerna på säkerhetsmarknaden i Belgien. Med detta förvärv stärker Securitas sin position inom kundsegmentet detaljhandel.

Förvärvet är föremål för godkännande av belgiska konkurrensmyndigheter.

 

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com (gisela.lindstrand@securitas.com)

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com (http://www.securitas.com/)

 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 augusti 2011 kl. 08.15.

Tillgängliga dokument