Securitas förvärvar det tekniska säkerhetsföretaget Trailback i Argentina

den 23 april 2012

Securitas har förvärvat det tekniska säkerhetsföretaget Trailback, specialiserat på GPS-säkerhetslösningar, i Argentina. Enterprise value uppskattas till 34 MSEK (22 MARS).

Trailback har utvecklat en skräddarsydd GPS-tjänst och erbjuder tjänster inom spårning till många kundsegment. Företaget har årlig försäljning på cirka 14 MSEK (9 MARS) och 44 medarbetare.

I och med detta förvärv stärker Securitas sin position som marknadsledare i Argentina, och utvecklar ytterligare sina integrerade lösningar till kunderna, med tekniska och elektronisk säkerhetstjänster och produkter.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 april 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2012 kl. 08.30.

Tillgängliga dokument