Securitas förvärvar företag för larmövervakning i Danmark

den 7 april 2010

Dansikring, Securitas dotterbolag i Danmark, har förvärvat larmövervakningsföretaget Dan Kontrol Systemer i Danmark. Enterprise value uppskattas till 25 MSEK (19 MDKK).

Dan Kontrol, med 25 anställda, är det största oberoende larmövervakningsföretaget i Danmark. Företaget har en mycket god kundkontraktsportfölj.

Förvärvet stärker Dansikrings position i Danmark och möjliggör en utökning av verksamheten på marknaden för larmövervakning i Danmark, i linje med koncernens strategi att öka tillväxten inom affärssegmentet Mobile and Monitoring.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 april 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller
mobil 070-287 8662


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2010 kl. 10.00.

Tillgängliga dokument