Securitas förvärvar larmövervakningsföretag i Spanien

den 31 december 2009

Securitas har förvärvat larmövervakningsföretaget Tecniserv i Spanien. I och med detta förvärv tar Securitas steget in på marknaden för larmövervakning i Spanien. Enterprise value uppskattas till 76 MSEK (7 MEUR).

Tecniserv har årlig försäljning på cirka 54 MSEK (5 MEUR) och cirka 60 anställda. Företaget har verksamhet inom tre områden: service av egna anslutningar, installation av nya larmsystem och övervakning av tredjepartsanslutningar. Majoriteten av kunderna finns i Madridområdet.

Förvärvet stärker Securitas Monitorings (även kallad Securitas Alert Services) verksamhet i Europa.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 30 december 2009.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller
mobil 070-287 8662
Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad.


Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 december 2009 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument