Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Argentina

den 22 september 2008

Securitas har ingått avtal om att förvärva säkerhetsföretaget El Guardian i Argentina. Förvärvet stärker Securitas position som marknadsledande i Argentina. Enterprise value uppskattas till 110 MSEK (52 MARS).

El Guardian har årlig omsättning om cirka 93 MSEK (44 MARS) och cirka 1 200 anställda. Företaget är verksamt framför allt i nordöstra och nordvästra delarna av landet. El Guardian har en stabil kundportfölj inom segmenten energi, skog, livsmedelsproduktion och banksektorn.

Securitas inledde verksamhet I Argentina år 2001. Sedan dess har företaget gjort ett antal förvärv och är i dag marknadsledande med 12 procent av den argentinska säkerhetsmarknaden.

Förvärvet av El Guardian stärker Securitas position som marknadsledande i Argentina och ger Securitas verksamhet på geografiska marknader där man inte är idag.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 oktober 2008.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2008 kl. 08.45.

Tillgängliga dokument