Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Chicago, Illinois, USA

den 12 november 2010

Securitas har förvärvat säkerhetsföretagen Security Professionals Inc och Security Management Inc, baserade i Chicago, Illinois, USA. Enterprise value uppskattas till 70 MSEK (10,5 MUSD).

Security Professionals och Security Management har sammantaget en årlig försäljning på cirka 215 MSEK (32 MUSD) och cirka 1.000 anställda. Företagen, med verksamhet i Chicago-området, har balanserade och diversifierade kundportföljer.

 

Securitas är idag den största leverantören av säkerhetstjänster i Chicago-området. Med dessa förvärv stärker Securitas sin position inom detta geografiska område.

 

Förvärven konsolideras i Securitas AB från och med 1 november 2010.

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com (http://www.securitas.com/)

 

 

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662

eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2010 kl. 08.45.

Tillgängliga dokument