Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Frankrike

den 20 november 2009

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Ferssa Group i Frankrike. Enterprise value uppskattas till cirka 41 MSEK (4 MEUR).

Ferssa Group hade 2008 årlig försäljning på cirka 176 MSEK (17 MEUR) och cirka 900 anställda. Företagets kunder är främst inom handels- och industrisegmenten, de flesta i Parisområdet samt områdena i och kring Bordeaux och Lyon.

Securitas är i dag marknadsledare inom säkerhet i Frankrike. Förvärvet stärker Securitas position inom segmentet handel i Frankrike.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 december 2009.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller
mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2009 kl. 9.00.

Tillgängliga dokument