Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Nederländerna

den 2 januari 2012

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget MPL Beveiligingsdiensten i Nederländerna. Enterprise value uppskattas till 44 MSEK (4,9 MEUR).


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på
säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder
i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt
- från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare
skillnad.Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2012 kl.
13.00.

MPL Beveiligingsdiensten har årlig försäljning på cirka 99 MSEK (11 MEUR) och cirka 180 medarbetare. Företaget är verksamt inom både specialiserad bevakning och mobila säkerhetstjänster.

Förvärvet stärker Securitas position i de centrala områdena av Nederländerna.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 januari 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443

eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument