Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Storbritannien

den 3 mars 2008

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget GRB Security i Storbritannien. Enterprise value uppskattas till 25 MSEK (2 MGBP).

GRB, med 175 anställda, har en årlig försäljning om cirka 49 MSEK (4 MGBP). Företaget erbjuder en stor bredd av säkerhetsservice till sina kunder i regionen Midlands, däribland bevakning, mobila säkerhetstjänster och elektronisk larmövervakning. Företaget, som är godkänd leverantör enligt Security Industry Authority (SIA), kommer att stärka Securitas position i denna nyckelregion i Storbritannien.

Förvärvet konsoliderades i Securitas AB från och med den 1 mars 2008.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Informationsdirektör Securitas AB, tel 08-657 7332 eller 070-287 8662

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2008 kl 11.00.

Tillgängliga dokument