Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Tjeckien

den 1 december 2009

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Dora Security i Tjeckien. Enterprise value uppskattas till 92 MSEK (218 MCZK).

Dora Security har årlig försäljning på cirka 156 MSEK (370 MCZK) och 1.400 anställda. Företaget har en stark position i norra och östra Böhmen. Dess huvudsakliga verksamhet är inom bevakning, men företaget är också verksamt inom larmövervakning och mobila tjänster.

Securitas är idag marknadsledande inom säkerhet i Tjeckien. Med detta förvärv stärker Securitas sin position inom kundsegmenten industri, kontorshus och statliga kontrakt.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 december 2009.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013 eller mobil 076-116 7443

Tillgängliga dokument