Securitas förvärvar säkerhetsverksamhet i Indiana och Kentucky, USA

den 26 februari 2009

Securitas har kommit överens med säkerhetsföretaget Moore Security LLC, Clarksville, Indiana USA, om att förvärva Moores kommersiella kundkontrakt och verksamhetstillgångar. Försäljningen i de förvärvade kontrakten uppgår till cirka 140 MSEK (15,6 MUSD).

Moore Security, med cirka 650 anställda, har en mycket balanserad och mångfaldig kundportfölj vad gäller storlek och kundsegment i Indiana och Kentucky. Förvärvet kommer att stärka Securitas marknadsledande position i området.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 13 mars 2009.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2009 kl.15.00.

Tillgängliga dokument