Securitas förvärvar tekniskt säkerhetsföretag i Argentina

den 7 november 2011

Securitas har förvärvat det tekniska säkerhetsföretaget Fuego Red i Argentina. Enterprise value uppskattas till 34 MSEK (22,5 MARS).

Fuego Red har årlig försäljning på cirka 36 MSEK (24 MARS) och 65 medarbetare. Företaget är fokuserat på brandkontrollsystem, och har också teknisk underhållsservice inom videoövervakning och tillträdeskontroll.

Förvärvet av Fuego Red stärker Securitas position som marknadsledare i Argentina. Det möjliggör också att i större utsträckning utveckla och integrera tekniska lösningar och elektroniska säkerhetsprodukter i erbjudandena till kunderna.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 november 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com (http://www.securitas.com/)

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com (gisela.lindstrand@securitas.com)

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 49 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 295 000 medarbetare skillnad.

 

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2011 kl. 13.00.

Tillgängliga dokument