Securitas har ingen koppling till Group 4 Securitas

den 16 mars 1999

Med anledning av uppgifter i massmedia om att säkerhetsföretaget Group 4 Securitas är inblandat i den mutskandal som uppmärksammats inom EU-kommissionen, vill Securitas AB göra följande klarläggande:

Securitas AB - som efter förvärvet av amerikanska Pinkerton är världens största säkerhetsföretag med huvudsaklig verksamhet i 19 länder och som har sitt huvudkontor i Stockholm - har inte någon som helst koppling till Group 4 Securitas. De båda företagen är två helt separata bolag och Securitas AB har inte haft och har heller inte någon verksamhet i Belgien.

Det kan tilläggas att ordet Securitas ingår i namnet i ett flertal helt självständiga företag i Europa, till exempel danska börsnoterade Falck Securitas och det familjeägda Securitas AG i Schweiz.

Tillgängliga dokument