Securitas kommentar till spekulationer om Securitas och Chubb.

den 10 maj 2002

Securitas har en strategi som vilar på två ben.

Det första är tillväxt genom utveckling av befintlig verksamhet. Det andra är tillväxt genom förvärv.

Vår strävan har alltid varit att genomföra denna strategi så att resultatet per aktie ökar.

Vi för kontinuerligt diskussioner med andra företag i branschen om eventuella samarbeten och förvärv.

Vi har fört diskussioner med Chubb om ett möjligt samgående. Dessa diskussioner har varit av mycket preliminär natur och har hittills inte lett till några resultat.

Tillgängliga dokument