Securitas lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Niscayah

den 16 maj 2011

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Securitas AB (“Securitas”), en global kunskapsledare inom specialiserad bevakning och säkerhet, offentliggör idag ett erbjudande att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Niscayah Group AB (“Niscayah”), ett globalt säkerhetstekniskt tjänsteföretag (“Erbjudandet”).

Läs pressmeddelandet i fullängdsversion genom att klicka här.

För att se en inspelad version av webbsändningen från presskonferensen den 16 maj, 2011 kl. 11.00, klicka här

För att se presentationsbilder från presskonferensen (endast tillgängliga på engelska), klicka här.

Sammanfattning

Förvärvet av Niscayah är ett viktigt strategiskt steg för att Securitas ska kunna förbättra möjligheterna att erbjuda sina kunder kompletta säkerhetsprogram i form av specialiserade fysiska säkerhetslösningar inom bevakning, tekniska säkerhetslösningar samt konsulttjänster och krishanteringstjänster.

Securitas bedömer att förvärvet skapar kostnadssynergier om cirka 200 miljoner kronor årligen med full effekt från och med 2013. Omstruktureringskostnader beräknas uppgå till cirka 250 miljoner kronor under 2011 och 2012. Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie från och med 2013 när synergierna realiserats till fullo.

Erbjudandet till aktieägarna i Niscayah består av nya A- och B-aktier i Securitas. För varje 4,19 aktier av serie A respektive B i Niscayah erbjuds en (1) ny aktie av serie A respektive B i Securitas.
Erbjudandet motsvarar en budpremie om cirka 34 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om cirka 11,97 kronor per Niscayah-aktie under de senaste tre månaderna fram till och med 13 maj 2011, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.
Niscayahs största aktieägare, Latour, SäkI och MSAB, anser att detta är en industriellt riktig affär och har förklarat att de ställer sig positiva till Erbjudandet.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas påbörjas den 20 juni 2011 och avslutas den 18 juli 2011. En extra bolagsstämma i Securitas kommer att hållas den 13 juni 2011 för att fatta erforderliga beslut för att emittera vederlagsaktierna.

”Niscayah kompletterar Securitas genom sin strategiska specialistkompetens om hur säkerhetsteknik kan integreras i en helhetslösning för högsta möjliga kvalitet, kostnadseffektivitet och kundnytta. Förvärvet av Niscayah gör att Securitas med egna resurser behärskar specialiserade säkerhetstjänster, säkerhetsteknik och kvalificerad säkerhetsrådgivning, vilket betydligt stärker Securitas konkurrenskraft.” säger Alf Göransson, Securitas VD och koncernchef.

Presskonferens den 16 maj 2011 kl. 11.00 (CET)

Med anledning av erbjudandet arrangerade Securitas en presskonferens den 16 maj 2011, klockan 11.00 (CET) på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm, med VD och koncernchef Alf Göransson. 

För att se en inspelad version av webbsändningen av presskonferensen, klicka här.

För mer information kontakta

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, tel. 010 470 30 11, mobil 070 287 86 62 eller e-post gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations, tel. 010 470 30 13, mobil 076 116 74 43 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2011 kl 08.00 (CET).

 

Läs hela pressmeddelandet genom att klicka här.

 

Tillgängliga dokument