Securitas lanserar social webb som affärskritiskt verktyg

den 7 september 2010

Securitas har utvecklat och lanserat en operativ internwebb, My Securitas, för ökat utbyte av kunskap och förbättrad möjlighet till internt nätverksbyggande inom koncernen. Hittills har cirka 4.000 chefer på Securitas drygt 40 marknader runt om i världen fått tillgång till detta affärskritiska verktyg och intentionen är att utöka denna grupp inom en snar framtid.

Det operativa verktyget My Securitas är ett modernt verktyg som vana Internetanvändare känner igen sig i och allt innehåll är användargenererat. I ett Facebook-liknande nätverk kan medarbetare bilda interna nätverk och grupper inom till exempel olika kundsegment. En kunskapsbank i form av en wiki byggs upp om säkerhet, säkerhetsbranschen, kundsegment och kundexempel och där alla som har tillgång till internwebben kan söka information, ändra och lägga till information. My Securitas innehåller också en mer traditionell intranet-sektion med centralt distribuerad information.

 - Jag brukar säga att om Securitas visste vad Securitas redan vet skulle det vara en enorm styrka och en viktig konkurrensfördel. Nu har vi skapat infrastrukturen för detta. Vi ser My Securitas som ett affärskritiskt verktyg som kommer att förstärka vår roll som kunskapsledare inom säkerhet och ge oss möjlighet att i ännu högre grad erbjuda våra kunder världen över högkvalitativ service inom säkerhet, säger Securitas VD och koncernchef Alf Göransson.

 Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com (http://www.securitas.com/)

 Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.

 

Tillgängliga dokument