Securitas ledning

den 20 oktober 1999

Securitas ledning har ändrats på följande sätt:

Den övergripande strukturen i Pinkerton har förändrats i enlighet med Securitasmodellen med varje land som bas. Strukturen i Nordamerika består nu av USA, Kanada, Mexiko och Consulting & Investigation som rapporterande enheter. Dessa enheter rapporterar direkt till koncernledningen. Pinkertons före detta World Support Center har omvandlats till ett huvudkontor för USA.

Därmed har ställningen som koncernchef i Pinkerton eliminerats. Denis Brown lämnar därför sin ställning som koncernchef för Pinkerton - och koncernledingen - från och med 1 november 1999. Han stannar kvar som styrelseledamot i Securitas AB.

I övrigt sker inga förändringar i Nordamerika och den största enheten - USA - led av Don Walker, som redan i samband med Securitas förvärv av Pinkerton utsågs till landschef i USA.

Tore K. Nilsen, som fram till nu varit landschef i Norge, har under två år delat sin tid mellan Norge och koncernuppgifter. Han lämnar nu befattningen som landschef i Norge för att på heltid arbeta med koncernuppgifter.

Ny landschef i Norge blir Björn Lohne. Han har arbetat inom Securitas i 23 år och var tidigare chef för affärsområde Larm i Norge.

Tillgängliga dokument