Securitas och ISS inleder nära samarbete i Danmark

den 30 augusti 2013

Securitas har förvärvat ISS Facility Services kommersiella kundkontrakt för säkerhetstjänster och tillgångar samt utvalda receptionisttjänster i Danmark.

Securitas och ISS Facility Services har inlett ett nära samarbete för att erbjuda högkvalitativa integrerade fastighetstjänster till både Securitas och ISS kunder i Danmark.

Därutöver har Securitas förvärvat mestadelen av ISS Facility Services säkerhetsverksamhet samt viss receptionistservice i Danmark, med total årlig försäljning på cirka 30 MSEK (25 MDKK) och cirka 50 medarbetare.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 september 2013.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2013 kl. 11.00.

Tillgängliga dokument