Securitas publicerar årsredovisning för 2007

den 31 mars 2008

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2007 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 4 april och distribueras till de aktieägare som beställt den via vår aktieägarservice på hemsidan.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel 010-470 3011 eller mobil
070-287 8662

Tillgängliga dokument