Securitas publicerar årsredovisning för 2009

den 16 april 2010

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2009 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 19 april och distribueras till de aktieägare och intressenter som beställt den via Securitas hemsida, http://www.securitas.com/sv/Investerarrelationer/Bestall-och-prenumerera/

Årsstämman hålls den 4 maj 2010 kl. 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel.010-470 3011 eller
mobil 070-287 8662
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer Securitas AB, tel. 010-470 3013 eller
mobil 076-116 7443

Tillgängliga dokument