Securitas publicerar årsredovisning för 2010

den 13 april 2011

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2010 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från i dag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på hemsidan (www.securitas.com/Investor Relations/Beställ och prenumerera).

Årsstämman hålls den 4 maj 2011 kl. 15.30 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com (http://www.securitas.com/)

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com (gisela.lindstrand@securitas.com)

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com (micaela.sjokvist@securitas.com)

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2011 kl. 08.30.

Tillgängliga dokument