Securitas publicerar årsredovisning för 2012

den 16 april 2013

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2012 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från i dag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på hemsidan (www.securitas.com/Investor Relations/Beställ och prenumerera).

Årsstämman hålls den 7 maj 2013 kl. 16.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, med ingång från Kungsgatan 43, Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013 kl.10.45.

Tillgängliga dokument