Securitas publicerar delårsrapport tisdagen 3 maj 2005

den 26 april 2005

Securitas publicerar finansiell rapport för januari-mars 2005, tisdagen den 3 maj 2005 klockan 08.00 svensk tid. Rapporten kommer att finnas tillgängligt på Securitas hemsida direkt efter publicering.

Agenda (svensk tid)

08.00 Rapporten offentliggörs
Rapporten skickas som pressmeddelande och publiceras automatisk på www.securitasgroup.com så fort pressmeddelandet går ut.

09.30 Presentationsbilderna finns tillgängliga på www.securitasgroup.com

10.00-11.00 Informationsmöte
Securitas ledning presenterar rapporten samt svarar på frågor
Plats: Securitashuset, Lindhagensplan 70, 102 28 Stockholm
Securitas ledning finns tillgänglig för intervjuer en timme efter informationsmötet.

För att följa presentationen live på internet, gå till www.securitasgroup.com
För att följa presentationen per telefon (och ställa frågor) ring telefonnummer
+44 (0) 207 162 0182


Inspelade versioner:
Informationsmötet: En inspelad version av livesändningen kommer att finnas tillgänglig på Securitas hemsida under en månad efter informationsmötet och en telefoninspelad version finns tillgänglig fram till den 17 maj på telefonnummer +44 (0) 207 031 4064, kod: 657350

Prenumerera på pressmeddelande
För att erhålla rapporten, och andra pressmeddelanden i framtiden, vänligen gå till www.securitasgroup.com och välj prenumerera under "nyheter & publikationer"


Kontakt:
Henrik Brehmer, SVP Investor Relations
+44 (0) 20 8432 6523
+44 (0) 7884 117 192 (mob)


Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument