Securitas slutför förvärv i Spanien

den 29 februari 2000

Securitas har nu erhållit de spanska myndigheternas godkännade av förvärvet av Ausysegur. Förvärvet kommer att inkluderas i Securitaskoncernen från och med 1 april 2000.

Ausysegur med en årlig försäljning på 530 MSEK är den näst största aktören på värdehanteringsmarknaden i Spanien. Efter förvärvet kommer Securitas att ha en marknadsandel på 30% av värdehanteringsmarknaden.

Tillgängliga dokument