Securitas slutför nyemission

den 7 maj 1999

Som en del i den av Securitas nyligen genomförda nyemissionen, och i enlighet med den option styrelsen i Securitas AB beviljade banksyndikatet ansvarigt för emissionen, har syndikatet nu till fullo utnyttjat sin option att teckna sig för ytterligare 3.652.174 nya aktier av serie B i Securitas AB.

Tillgängliga dokument