Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Kroatien

den 29 juli 2011

Securitas har förvärvat 85 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Zvonimir Security i Kroatien. Enterprise value för de 85 procent av aktierna uppskattas till 49 MSEK (40 MHRK).

Zvonimir Security är ett av de ledande säkerhetsföretagen i Kroatien, med en årlig försäljning på cirka 82 MSEK (67 MHRK) och cirka 1.000 medarbetare. Företaget erbjuder främst bevakningstjänster och mobila tjänster och har verksamhet i hela Kroatien.

Säkerhetsmarknaden i Kroatien är fragmenterad, även om de tio största företagen står för cirka 60 procent av marknaden.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 augusti 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com (http://www.securitas.com/)

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com (gisela.lindstrand@securitas.com)

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli kl. 12.30.

 

Tillgängliga dokument