Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Lettland

den 1 november 2011

Securitas har förvärvat 65 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Ave Lat Sargs i Lettland. Parterna har kommit överens om att Securitas förvärvar resterande 35 procent av aktierna år 2014. Enterprise value av de förvärvade 65 procent av aktierna uppskattas till 14 MSEK (1,1 MLVL).

Ave Lat Sargs är ett av de största säkerhetsföretagen i Lettland. Företaget har försäljning på cirka 40 MSEK (3,1 MLVL) och 280 medarbetare. Ave Lat Sargs är främst verksamt inom bevakning, tekniska säkerhetslösningar och larmövervakning.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 november 2011..

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com (http://www.securitas.com/)

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com (gisela.lindstrand@securitas.com)

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 49 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 295 000 medarbetare skillnad.

 

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2011 kl. 08.30.

Tillgängliga dokument