Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Marocko

den 25 november 2009

Securitas har tecknat avtal om att förvärva 75 procent av aktierna i säkerhetsföretaget GMCE Gardiennage i Marocko. Förvärvet av resterande 25 procent av aktierna är överenskommet att ske 2013, baserat på företagets finansiella resultat fram till 2012. Enterprise value uppskattas till 22 MSEK (2,1 MEUR).

GMCE Gardiennage har 400 anställda och årlig försäljning på cirka 13 MSEK (1,3 MEUR). Företaget erbjuder säkerhetstjänster över hela landet, med halva verksamheten i städerna Casablanca och Rabat.

Säkerhetsmarknaden i Marocko växer snabbt och förväntas att bli mer reglerad under den närmaste tiden.


Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 december 2009.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations, Securitas AB, tel. 010-470 3013 eller
mobil 076-116 7443

Tillgängliga dokument