Securitasanställd friad

den 31 mars 1999

Den medarbetare i Securitas som förhörts i samband med utredningen om insiderhandel i Pinkertonaktien avfördes igår från utredningen och är därmed friad från varje misstanke.

Tillgängliga dokument