Telia förvärvar Securitas aktier i Multicom Security AB

den 16 december 1999

Telia förvärvar Securitas samtliga aktier i Multicom Security AB. Securitas förvärvade 45 procent av Multicom Security AB, som är marknadsledande i Sverige inom området övervakad larmöverföring med en årlig försäljning på 170 MSEK och 30 anställda, i samband med förvärvet av TeleLarm i oktober 1997.

I och med att Telia övertar Securitas andel och blir 100-procentig ägare i Multicom Security AB finns större möjligheter att skapa synergier med andra verksamheter.

Securitas kommer fortsätta att utveckla det positiva samarbetet som har etablerats med Multicom Security AB.

För Securitas är avyttringen ännu ett led i Securitas fokusering på kärnverksamheten.

Tillgängliga dokument