Förändring i Securitas koncernledning

den 13 januari 2014

Erik-Jan Jansen, operativ chef i Security Services Europe, lämnar Securitas den 1 april 2014 för att bli VD och koncernchef för ett internationellt företag.

Erik-Jan Jansen började på Securitas 1996 och har haft flera chefspositioner inom företaget. Han har ingått i Securitas koncernledning sedan 2008.

Arbetet med att utse en ersättare har inletts.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2014 kl.09.00.

Tillgängliga dokument