Ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ)

den 8 april 2003

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ) beslöts följande:

Val av styrelseledamöter
Thomas Berglund, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Anders Frick, Philippe Foriel-Destezet, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna och Melker Schörling omvaldes. Annika Bolin valdes till ny styrelseledamot. Bolagsstämman beslutade också att styrelseledamöterna ska vara nio till antalet. Arvode till styrelseledamöterna ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3.350.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Nomineringskommitté
Stämman beslutade ett inrätta en nomineringskommitté. Gustaf Douglas och Melker Schörling valdes till ledamöter av nomineringskommittén och fick i uppdrag att under tredje kvartalet utse två kandidater från de större institutionella ägarna för konsultation i nomineringsarbetet. Namn på dessa personer ska tillkännages i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet.

Utdelning
Enligt styrelsens förslag, beslutade stämman utdelningen till 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till fredag den 11 april 2003 och betalning från Värdepapperscentralen (VPC) beräknas starta på onsdag den 16 april 2003.
För ytterligare information, kontakta Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations, telefon +44 208 432 6523, +44 (0) 7884 117 192.

Tillgängliga dokument