Securitas AB: Förvärv i Frankrike

den 24 oktober 2001

Securitas Security Systems Europe har idag träffat avtal om att förvärva Clemessy ACS i Frankrike med årlig försäljning på 120 MSEK (83 MFRF) och 140 anställda. Försäljningen är huvudsakligen delad mellan installation (60 % av försäljningen) och service (40 % av försäljningen) av passersystem, inbrottslarm, CCTV och brandlarm.

Företaget bedriver huvudsakligen verksamhet i södra och sydöstra Frankrike och kompletterar väl Securitas nuvarande närvaro i Frankrike inom Security Systems som kommer att ha en årlig försäljning på 650 MSEK (450 MFRF) efter förvärvet.

Det överenskomna förvärvspriset är 39 MSEK (27 MFRF) vilket ger upphov till en goodwill på
48 MSEK (33 MFRF) som skrivs av över 10 år. Förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens resultat före skatt under år 2002.

Security Systems Europe kommer att ha en årlig försäljning på 3000 MSEK efter förvärvet.

Tillgängliga dokument