Securitas emitterar 7-årigt obligationslån

den 20 februari 2017

Securitas emitterade ett 7-årigt obligationslån på 350 MEUR den 13 februari 2017. Likviddagen var 20 februari 2017.

Kupongräntan sattes till 1,125 procent och förfallodag är den 20 februari 2024. Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter samt för andra koncernövergripande syften. Ledande arrangörsbanker var Commerzbank, Danske Bank, DNB Markets och Société Générale.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations, Securitas AB, mobil 076-116 74 43, eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Tillgängliga dokument