Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Argentina

den 4 april 2011

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Consultora Videco i Argentina. Enterprise value uppskattas till 262 MSEK (166 MARS).

Videco, with annual sales of approximately MSEK 263 (MARS 167) and approximately 2,240 employees, is operating in the state of Buenos Aires. The company is mainly operating in guarding services, in many different customer segments.

Securitas is market leader in security services in Argentina. With this acquisition, Securitas further strengthen its position in the area of Buenos Aires.

The acquisition is consolidated in Securitas AB as of April 1, 2011.

This press release is also available at: www.securitas.com (http://www.securitas.com/)

Information:

Gisela Lindstrand, Senior Vice President Corporate Communications and Public Affairs, Securitas AB, phone +46 10 470 3011, mobile +46 70 287 8662, or email gisela.lindstrand@securitas.com (gisela.lindstrand@securitas.com)

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2011 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument