Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Chile

den 1 april 2011

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Seguricorp i Chile. Enterprise value uppskattas till 144 MSEK (10.733 MCLP).

Seguricorp, med årlig försäljning på cirka 304 MSEK (22.680 MCLP) och cirka 3.750 medarbetare, har nationell täckning inom bevakning. Företaget har en stark position inom kundsegmentet gruvindustri.

Securitas tog steget in på den chilenska säkerhetsmarknaden år 2008. I dag är Securitas bland de största säkerhetsföretagen där, med cirka 4.000 medarbetare. Med förvärvet av Seguricorp blir Securitas marknadsledare på säkerhetsmarknaden i Chile.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 april 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com (http://www.securitas.com/)

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662

Eller epost gisela.lindstrand@securitas.com (gisela.lindstrand@securitas.com)

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443

eller epost micaela.sjokvist@securitas.com (micaela.sjokvist@securitas.com)

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2011 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument