Securitas publicerar årsredovisning för 2014

den 15 april 2015

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2014 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från idag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på webbplatsen www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/

Som ett led i företagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsinformation publicerar Securitas en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2014, upprättad i enlighet med GRIs riktlinjer. Denna rapport finns att laddas ned på www.securitas.com/sv/vart-ansvar/

Securitas årsstämma hålls den 8 maj 2015 kl. 15.00 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 320 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument