Securitas stärker sitt erbjudande inom elektronisk säkerhet i Hongkong

den 2 januari 2018

Securitas har förvärvat teknik- och installationsföretaget Johnson & Thompson i Hongkong. I och med detta förvärv stärker Securitas sin ställning att erbjuda värdeskapande säkerhetslösningar till kunderna i Hongkong. Enterprise value beräknas till 46 MSEK (43 MHKD).

Johnson & Thompson är ett företag som installerar, övervakar och underhåller säkerhetssystem. Fokus ligger på kundsegmentet detaljhandel samt på medelstora företag i Hongkong. Företaget har 22 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 17 MSEK (16 MHKD). Med detta förvärv fortsätter Securitas att stärka sina möjligheter att optimera säkerhetslösningar, genom olika kombinationer av bemannad och mobil bevakning, övervakningstjänster samt elektronisk säkerhetstjänster till kunder inom AMEA-regionen.

Förvärvet konsoliderades i Securitas från och med den 2 januari 2018.  

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument