08 maj 2003 06:00

Delårsrapport januari – mars 2003

Försäljningen uppgick till 14.819 MSEK (16.869). Den organiska försäljningstillväxten var -3 procent (10). Den underliggande organiska försäljningstillväxten uppgick till 0 procent (6). Rörelsemarginalen var 6,1 procent (6,4). Resultatet före skatt uppgick till 472 MSEK (565). Det fria kassaflödet var 245 MSEK (347) vilket motsvarar 43 procent (55) av det justerade resultatet. Avkastningen på sysselsatt kapital var 20 procent (17). Vinsten per aktie efter full skatt var 0,83 SEK (0,92).

Tillgängliga dokument

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.