02 september 2008 06:30

Securitas förvärvar företag för alarmsystem i Schweiz

Securitas dotterbolag i Schweiz, Protectas SA, har förvärvat företaget SH Safe Home SA, verksamt inom alarmsystem. Enterprise value uppskattas till 36 MSEK (6,2 MCHF).

Företaget Safe Home är verksamt inom området installation av alarmsystem för privata hushåll och har en årlig försäljning om cirka 16 MSEK (2,7 MCHF).

Protectas och Safe Home har samarbetat i mer än tio år. Majoriteten av Safe homes alarm är kopplade till Protectas larmcentral och Protectas levererar larmbevakning för dessa kunder.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 september 2008.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2008 kl 08.30.

Tillgängliga dokument

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.