02 december 2009 12:00

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Mexiko

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Grupo Argos i Mexiko. Enterprise value uppskattas till 22 MSEK (42 MMXN).

Grupo Argos har årlig försäljning på cirka 48 MSEK (93 MMXN) och cirka 900 anställda. En majoritet av verksamheten är inom bevakningstjänster. Säkerhetsmarknaden i Mexiko är mycket fragmenterad, med cirka 6.000 registrerade säkerhetsföretag. Securitas är i dag det näst största privata säkerhetsföretaget i landet. Med detta förvärv stärker Securitas sin position i och kring Mexiko City. Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 december 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2009 kl. 13.00.

Tillgängliga dokument

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.